فود نینجاهمیشه گرسنه برای غذای خوب
شکلات رضوان باراکا
300 گرم
آخرین قیمت
100,000 تومان
تاریخ تولید
1399/07/14

تغییرات قیمت شکلات رضوان باراکا

آخرین تغییرات قیمتی برای شکلات رضوان باراکا بر اساس قیمت برای مصرف کننده و تاریخ تولید
اطلاعیه! قیمت محصولات و آخرین تغییرات بر اساس اطلاعات درج شده بر روی محصول است. اطلاعات موجود از قیمت برای مصرف و تاریخ تولید کارخانه جمع آوری و ثبت شده است. در صورت مقایرت اطلاعات ثبت شده در سامانه، مراتب را گزارش دهید.
آخرین قیمت
100,000
قیمت هر کیلو
333,333
تغییرات 3 ماه گذشته
0
0%
تغییرات 1 سال گذشته
0
0%

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات