فود نینجاهمیشه گرسنه برای غذای خوب
نوشیدنی مالت استوایی مالت ایچ
1000 میلی لیتر
نوشیدنی مالت بدون الکل با طعم میوه های استوایی
آخرین قیمت
25,000 تومان
تاریخ تولید
1402/03/06

تغییرات قیمت نوشیدنی مالت استوایی مالت ایچ

آخرین تغییرات قیمتی برای نوشیدنی مالت استوایی مالت ایچ بر اساس قیمت برای مصرف کننده و تاریخ تولید
اطلاعیه! قیمت محصولات و آخرین تغییرات بر اساس اطلاعات درج شده بر روی محصول است. اطلاعات موجود از قیمت برای مصرف و تاریخ تولید کارخانه جمع آوری و ثبت شده است. در صورت مقایرت اطلاعات ثبت شده در سامانه، مراتب را گزارش دهید.
آخرین قیمت
25,000
قیمت هر لیتر
25,000
تغییرات 3 ماه گذشته
0
0%
تغییرات 1 سال گذشته
0
0%

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات