فود نینجاهمیشه گرسنه برای غذای خوب
روغن سرخ کردنی بهار الماس
900 میلی لیتر
آخرین قیمت
69,500 تومان
تاریخ تولید
1401/03/05

تغییرات قیمت روغن سرخ کردنی بهار الماس

آخرین تغییرات قیمتی برای روغن سرخ کردنی بهار الماس بر اساس قیمت برای مصرف کننده و تاریخ تولید
اطلاعیه! قیمت محصولات و آخرین تغییرات بر اساس اطلاعات درج شده بر روی محصول است. اطلاعات موجود از قیمت برای مصرف و تاریخ تولید کارخانه جمع آوری و ثبت شده است. در صورت مقایرت اطلاعات ثبت شده در سامانه، مراتب را گزارش دهید.
آخرین قیمت
69,500
قیمت هر لیتر
77,222
تغییرات 3 ماه گذشته
0
0%
تغییرات 1 سال گذشته
0
0%

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات