فود نینجاهمیشه گرسنه برای غذای خوب
سس کنجد ساده عقاب
400 گرم
سس کنجد عقاب بر پایه ارده
آخرین قیمت
37,600 تومان
تاریخ تولید
1401/03/03

تغییرات قیمت سس کنجد ساده عقاب

آخرین تغییرات قیمتی برای سس کنجد ساده عقاب بر اساس قیمت برای مصرف کننده و تاریخ تولید
اطلاعیه! قیمت محصولات و آخرین تغییرات بر اساس اطلاعات درج شده بر روی محصول است. اطلاعات موجود از قیمت برای مصرف و تاریخ تولید کارخانه جمع آوری و ثبت شده است. در صورت مقایرت اطلاعات ثبت شده در سامانه، مراتب را گزارش دهید.
آخرین قیمت
37,600
قیمت هر کیلو
94,000
تغییرات 3 ماه گذشته
0
0%
تغییرات 1 سال گذشته
0
0%

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات