فود نینجاهمیشه گرسنه برای غذای خوب
قارچ دکمه ای کامل ملارد
400 گرم
قارچ دکمه ای کامل ملارد
آخرین قیمت
64,350 تومان
تاریخ تولید
1402/11/12

تغییرات قیمت قارچ دکمه ای کامل ملارد

آخرین تغییرات قیمتی برای قارچ دکمه ای کامل ملارد بر اساس قیمت برای مصرف کننده و تاریخ تولید
اطلاعیه! قیمت محصولات و آخرین تغییرات بر اساس اطلاعات درج شده بر روی محصول است. اطلاعات موجود از قیمت برای مصرف و تاریخ تولید کارخانه جمع آوری و ثبت شده است. در صورت مقایرت اطلاعات ثبت شده در سامانه، مراتب را گزارش دهید.
آخرین قیمت
64,350
قیمت هر کیلو
160,875
تغییرات 3 ماه گذشته
0
0%
تغییرات 1 سال گذشته
20,650
+32%

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات