فود نینجاهمیشه گرسنه برای غذای خوب
آب آشامیدنی اکساب
1500 میلی لیتر
آب آشامیدنی غنی شده با اکسیژن
آخرین قیمت
15,000 تومان
تاریخ تولید
1402/10/02

تغییرات قیمت آب آشامیدنی اکساب

آخرین تغییرات قیمتی برای آب آشامیدنی اکساب بر اساس قیمت برای مصرف کننده و تاریخ تولید
اطلاعیه! قیمت محصولات و آخرین تغییرات بر اساس اطلاعات درج شده بر روی محصول است. اطلاعات موجود از قیمت برای مصرف و تاریخ تولید کارخانه جمع آوری و ثبت شده است. در صورت مقایرت اطلاعات ثبت شده در سامانه، مراتب را گزارش دهید.
آخرین قیمت
15,000
قیمت هر لیتر
10,000
تغییرات 3 ماه گذشته
0
0%
تغییرات 1 سال گذشته
0
0%

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات